Stokk & Stein AS ligger i Lom kommune i Oppland. De tidlegere tømrerlærerne ved Lom vidaregående skole, Sverre Sørumgård og Edvin Espelund gikk i 1997 sammen med fire tidlegere elever og etablerte firmaet Stokk & Stein AS.

Stokk & Stein fikk etter starten i 1997 fort god kontakt med markedet, og har gjennom åra hatt flere store oppdrag som har profilert bedrifta på en god måte. Allbrukshus for Kistefos Træsliberi, et flott tømmerbygg på 250 m2, er ett eksempel. Dette ble bygd alllerede første driftsåret. Andre eksempler er prestisjeprosjekt som Soria Moria i Holmenkollen og Norges tusenårsgave til Island, stavkirka på Vestmannaeyar. For Riksantikvaren har Stokk & Stein hatt mange oppdrag – både rapportskriving og restaureringarbeid.

Med utgangspunkt i Lom og Nord-Gudbrandsdalen, som har den største konsentrasjonen av freda og verneverdige laftehus i landet, har Stokk & Stein et enestående utgangspunkt for å ytterligere å perfeksjonere seg i restaureringsarbeid på tømmerhus. Vi har da også faste oppdrag  med restaurering og vedlikehold av verna bygg. Blant anna gjelder dette ulike håndverksopppdrag i gamle trekirker. Blant de ansatte i Stokk & Stein finnes det en helt unik kompetanse når det gjelder lafting og restaurering av gamle tømmerbygg.

Kompetanse

Vi legger stor vekt på kompetansen til de ansatte. Her i Nord-Gudbrandsdalen har vi hatt det eneste studietilbudet i landet innen lafting (i Lom) og restaurering og rehabilitering (på Dovre). To av de som starta Stokk & Stein bygde opp skuletilbodet i Lom og var lærere der til Refom-94 stoppa kurset. Flere av de ansatte i produksjonen har sin utdanning på laftelinja/tømrarlinja ved Lom Vidaregåande skule.

Vi mener derfor vi kan skilte med en unik kompetanse: 6 av dei tilsatte har fagbrev tømrer, en av de har mesterbrev, en har også svennebrev snekkerfag. På oppdrag frå Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen har Stokk & Stein hatt flere større oppdrag med freda hus og kirker. Flere av de ansatte har forskjellige kurs, innen blandt annet våtrom, restaurering og rehabilitering. Stokk & Stein har senest vinteren 2010/2011 kjørt kurs innen rerstaurering for både egne ansatte og eksterne.

Hall og Tømmerlager

Stokk & Stein A/S i Lom holder til i en hall på 1300 kvadratmeter utstyrt med travers-kraner og moderne hjelpemidler som gjør arbeidsmiljøet trygt og produksjonen effektiv. Størrelsen på hallen gjør at vi kan levere relativt store tømmerhus og tømmerhytter.

Vi har til enhver tid mange tusen meter med tømmer liggende i vårt tømmerlager. Her ligger stokkene med strø på fast betongunderlag og med fast tak mot vær og vind. Stor variasjon av størrelse og lengder på stokker, stolper og åser gjør oss svært fleksible når vi vurderer forskjellige oppdrag. Tømmeret hos oss er nøye utvalgt norsk furu og gran som først er kunstig tørket hos leverandøren før det lufttørkes i vårt lager i Lom i minimum 1 ½ år før det nyttes i produksjon. Lufttørking av tømmer i Lom er velegna grunnet tørt klima med lite nedbør. Vi bruker ikke ein stokk før den har komme ned i en fuktigingsgrad på mellom 16 -18 %. For å være sikker på vår kvalitet er vi medlem av Norsk Laft som benytter Norsk Treteknisk Institutt som har årlige kontroller på våre tømmerhus og tømmerhytter.

Interessert i et tilbud?

Kontakt oss

Gå til kontaktskjema