Restaurering av Ringebu Stavkirke

Restaurering

Noen bilder fra Ringebu stavkirke hvor vi nylig har utført restaureringsarbeider på takflater spir og fialer.
Hele kirka er også tjærebredd med unntak av tårn og spir som er rødmalt.