Hva gjør vi?

Vi er allsidige, og tar tak i alle interessante oppdrag, fra jaktbuer på 4 – 5 kvadratmeter til store bygg på 500 kvadratmeter. Ingen utfordring er for liten, ingen for stor, og ingen for vanskelig. Vi bygger nytt, vi restaurerer, vi vøler – tømmer eller reisverk, stav og laft, tørrmuring, utleggsbruer, sprengverksbruer, steinbuer m.m.  Se et lite utvalg av hva vi har utført i vårt prosjektgalleri.

Ved restaurering av gamle hus er det mange ting en må tenke på. Om ønskeleg kan vi hjelpe til med tilstandsrapporter som kan inneholde kostnadoverslag og framdriftsplan for arbeidet.

Vi kan også finne fram til instanser som kan gi tilskudd og utarbeide søknader. Sist år utarbeidet vi om lag 50 rapporter til slike søknader og etterspørselen blir større for hvert år.

Kontakt oss

  • Accepted file types: jpg, png, pdf, zip, jpeg, gif.