Bruer

Bruer

Stokk & Stein AS utfører også nybygging og restaurering av utleggsbruer og andre trebruer og har m.a. gjennomført fleire større restaureringsprosjekt til fjells i tillegg til bygging av fleire nye bruer. Stokk & Stein AS har opparbeidet seg bred kompetanse på bygging av trebruer. Vi har til nå rekonstruert mange forskjellige trebruer og har gjennom dette arbeidet skaffa oss gode kunnskapar om de gamle byggemåtene som ble brukt.

Ta gjerne kontakt dersom det er behov for nybygg eller restaurering av ei trebru.

Vil du vite mer?

Snakk med oss om dine planer

  • Ny hytte eller restaurering av eksisterende?
  • Vi har ideene og ser mulighetene
  • Få hjelp til planleggingen

Ring +47 908 60 858, [email protected] eller fyll ut skjemaet.

Partnere