Vårt Håndverk

Vårt Håndverk

Håndverk med lange tradisjoner

Helt siden Stokk & Stein ble etablert i 1997 har vi holdt på våre gode tradisjoner innen tradisjonshåndverk som lafting, restaurering av tømmerbygninger og konstruksjoner av grove tømmerkonstruksjoner med et stort fokus på kvalitet og gode løsninger. Lafting har lang tradisjon i Norge, ikke minst her i Gudbrandsdalen med mange freda og verneverdige bygninger. Vi utfører også steinarbeider som tørrmuring og oppretting av tørrmurer samt utbedring og legging av skifertak samt tradisjonelle snekkerarbeider på de fleste typer bygninger.

Lafting og restaureringshåndverket er et krevende håndverk, og hos oss finner du dedikerte og erfarne tømrere som virkelig brenner for sitt fag og de beste resultatene.
Vi fører arven videre
Vi er godkjent lærebedrift og er stolte av å kunne lære bort vårt håndverk til fremtidens tømrere. Hos oss har vi dyktige instruktører som har mye kunnskap og kompetanse innen tømrerfaget og arbeidet som kreves innenfor lafting og restaurering av tømmerbygninger. Et skikkelig håndverk for fremtiden.

Håndverk i særklasse

For oss er ingen oppdrag for stort eller for lite, det er kvaliteten i arbeidet vi setter fokus på, og utfordringen som følger med. Vi har vel ennå til gode å levere to like tømmerhus, noe som sier litt om hvor unike våre prosjekter er.

Norske tømmer – kortreist og bærekraftig

På vårt lager har vi til enhver tid tørt, norsk kvalitetstømmer som tørkes ned til 16 – 20 % fuktighet, før det tas i bruk. Dette skjer i all hovedsak ved luft tørking, og blir nøye kontrollert før det brukes i produksjonen vår. Alle våre laftekasser blir laftet med omhu i trygge omgivelser i våre produksjonshaller i Lom.
Ved å bruke Norsk kvalitetstømmer, står vi i frontlinjen med et grønt blikk på fremtiden. For oss er det viktig at materialene vi arbeider med skaper en bærekraftig fremtid for generasjonene som kommer etter oss. Tømmer er en fornybar ressurs, som både skaper et godt inneklima og legger ikke igjen dype spor i naturen, slik produksjonen av andre moderne byggematerialer kan gjøre.

Restaurering av tømmerbygg

Stokk & Stein har gjennom årene restaurert mange typer bygg fra små eldhus til stavkirker. Vi restaurerer ikke minst også private tømmerhus og tømmerhytter. Et laftehus eller en laftehytte er ment å vare i generasjoner! Vi utfører alt innen steinarbeid og trearbeid, dette innebærer ofte oppretting av kistemurer og mur under selve bygningene, til alt i laft og grove trekonstruksjoner samt utbedring og omlegging av skifertak.

Med rett blikk for faget

Våre medarbeidere har en unik kompetanse innenfor restaurering av laftehus og laftehytter. Oppdragene har vært mange både for Riksantikvaren og private.
Vi utarbeider også tilstandsrapporter på tømmerbygg som underlag for søknad om stønad fra forskjellige instanser – som bla. SMIL midler, Fylket, Kulturminnefondet.

Vi utfører blant annet:

 • Restaurering av tømmerhus, laftehus og hytter
 • Restaurering av kirker
 • Nybygg tømmerhus \ Laftehus
 • Nybygg tømmerhytter \ Laftehytter
 • Anneks og gjestehus
 • Nybygg & Restaurering av trebruer
 • Arbeid på fredede og verneverdige tømmerhus og bygninger.
 • Snekkerarbeider på de aller fleste trebygninger

Fredede og vernede bygninger

Vi restaurerer fredede og vernede bygninger. Både for privatpersoner og det offentlige. Dette er gjerne styrt via riksantikvaren, kulturvernavdelingen i fylkene og kulturminnefondet. Vi har lang ekspertise på dette feltet.

Stavlaftbygg

Stokk og Stein utfører også bygninger i stavlaft. En bygning i stavlaft ser ut som en mellomting mellom et laftet hus og et bygg med konstruksjon. Svill i bunn og topp er som regel grov firkant og som regel laft i gavlveggene. De bærende elementer i et stavlaft hus er stolpene. Mellom stolpene er konstruksjonen lik bindingsverkshus. Konstruksjonsmåten tillater å bygge store bygninger

Bruer

Stokk & Stein AS utfører nybygging og restaurering av utleggsbruer og andre trebruer. Vi har i de siste årene hatt flere større restaureringsprosjekt til fjells, i tillegg til bygging av flere helt nye bruer. Gjennom rekonstruering av mange forskjellige typer bruer har Stokk & Stein opparbeidet en stor og bred forståelse og erfaring med bygging av veldig mange ulike typer trebroer, og vi har stor kunnskap om de gamle byggemåtene bruer ble bygd på.

Skisser og plantegninger

Vi har kunnskapen til å hjelpe deg med å konstruere din drømmehytte eller ditt nye laftede hus helt fra bunnen av. Ferdige tegninger eller skisser fra deg som kunder kan vi fin-tegne, og sammen med arkitekt kan vi sette planene til livs, slik at du kan realisere ditt drømmeprosjekt.

Kvalitet – En selvfølge

Vi er medlem av bransjeforeningen Norsk Laft som benytter Norsk Treteknisk Institutt som kontrollorgan, dette for å sikre kvaliteten på materialene vi bruker og kvaliteten på vårt arbeid.

Vil du vite mer?

Snakk med oss om dine planer

 • Ny hytte eller restaurering av eksisterende?
 • Vi har ideene og ser mulighetene
 • Få hjelp til planleggingen

Ring +47 908 60 858, [email protected] eller fyll ut skjemaet.

Partnere