Restaurering av Ringebu Stavkirke

Restaurering av Ringebu Stavkirke

Restaureringsarbeider av bla. takflater og fialer tekt med spon. Ca. 6000 spon er skiftet.
Spon er forbehandlet ved at de er lagt i kurver som er senket i beholdere med varmekolber som varmer  tjæren opp til ca. 60 grader.
På slike bygninger er det ikke tillatt med innfesting/sikring av stillas mot bygningen slik at stillaset er frittstående.

Vil du vite mer?

Snakk med oss om dine planer

  • Ny hytte eller restaurering av eksisterende?
  • Vi har ideene og ser mulighetene
  • Få hjelp til planleggingen

Ring +47 908 60 858, [email protected] eller fyll ut skjemaet.

Partnere