Tømmerhytter / Laftehytter

Tømmerhytter / Laftehytter

Håndlaft i høy kvalitet

All lafting utført av oss er håndlaft, og kvalitet er satt i høysetet. Vi dømmer ikke oppdragene etter størrelse, men tar alle interessante oppdrag. Ei lita bu kan gi like store utfordringer som ei eksklusiv laftehytte eller laftehus, ei bru, et hotell eller kirke.

I Stokk & Stein prioriterer vi kvalitet og særpreg. Ingen utfordring for liten, ingen for stor, og ingen for vanskelig. Tømmerhyttene (eller laftehyttene) som er presentert her er skisser som kan tilpasses dine ønsker om størrelse og inndeling. Vi har ennå ikke levert 2 like laftehytter – vi liker å si at vi “syr etter kundens ønske”. Det finnes like mange måter å utforme et laftet hus eller en eksklusiv laftet hytte på som det fins kunder. Derfor tar vi alltid utgangspunkt i dine ideer og ønsker som arkitekten kan tegne og utvikle til komplette løsninger.

Kvalitet og personlighet står seg. Derfor søker vi alltid gode løsninger. Vi har til enhver tid et stort lager av tørt, norsk kvalitetstømmer som tørkes ned til 16 – 20 % fuktighet før det blir brukt. Dette skjer i hovedsak som lufttørking. Alle laftekasser blir laftet i våre produksjonshaller i Lom.

Vi er medlem av bransjeforeningen Norsk Laft som benytter Norsk Treteknisk Institutt som kontrollorgan, for å sikre kvaliteten på materialer og utførelse.

Vil du vite mer?

Snakk med oss om dine planer

  • Ny hytte eller restaurering av eksisterende?
  • Vi har ideene og ser mulighetene
  • Få hjelp til planleggingen

Ring +47 908 60 858, [email protected] eller fyll ut skjemaet.

Partnere